ALEJA NA ILIDŽI

Aleja na ilidži predstavlja najljepši drvored u BiH. Aleju sačinjavaju oko 700 stabala javorolisnog platana, sađenih u 2 reda 1892. godine, te desetine stabala divljeg kestena koji su sađeni 1888. godine.

Ovaj zeleni “tunel” oduvijek je predstavljao pravu turističku atrakciju i svojevrstan spomenik prirode.