BEGOVA DŽAMIJA

Gazi Husrev-begova džamija ili samo Begova džamija u Sarajevu je zbog svoje veličine i privlačnosti jedan od najznačajnijih spomenika sakralne islamske arhitekture na Balkanu. Izgrađena je 1530.
Džamija je zadužbina Gazi Husrev-bega, vladara bosanskog Sandžaka.
Projektovao ju je Ajem Esir Ali iz Tibrisa.