BIJAMBARE

Neposredno uz planinarsku kuću “Bijambare” nalazi se značajna prirodna rijetkost Bijambarska pećina koja je jednim dijelom otvorena za posjetioce.

Bijambarsku pećinu čine tri speološka objekta: Gornja Bijambarska pećina, Srednja Bijambarska pećina, koja se sastoji od četiri dvorane koje su bogate pećinskim ukrasima.