VIJEĆNICA

Gradska vijećnica se nalazi u Sarajevu nedaleko od Baščaršije na Mustaj-pašinom mejdanu i predstavlja najljepši i najreprezentativniji objekt iz austrougarskog perioda građen u pseudomaurskom stilu. U ovom stilu rađena je većina objekata što ih je u Sarajevu ostavila austrougarska vlast, a sinonim je za austrougarski period u Bosni i Hercegovini i zaštitni znak tog vremena.

Projekat je djelo Aleksandra Witteka, koji je sjedište sarajevske gradske uprave osmislio u pseudomaurskom stilu, koji je arhitektonski spoj Istoka i Zapada.
Zgrada je od svog otvorenja, 20. aprila 1896. godine, postala najbitniji simbol Sarajeva i nezaobilazan motiv na fotografijama grada.

Nakon Drugog svjetskog rata u Vijećnici je bila smještena Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH.
Tokom posljednjeg rata, u noći između 25. i 26. augusta 1992. godine, Vijećnica je zapaljena. Izgorjelo je gotovo 90 posto bibliotečkog fonda, a sama zgrada je postala simbol opsade i tragedije Sarajeva.